Реклама
Каталог
  iPhone
  Филми
      DVD-R
      XviD
      HDTV
      Сериали
      Формула 1
  Музика
      Песен
      Албум
      Клипове
  Игри
      PC
      Конзоли
  Програми
      Windows
      Linux
      MacOS
      PDA
  Книги
  XXX
  Други
  Всички
Форум
Теми:2,144
Отговори:252,627
Теми/Отговори:1 %
Торент детайли
Файл ИЗТОЧНО НАУЧНО ЕВАНГЕЛИЕ ЗА ЗАПАДЕН ТИП ГЛУПАЦИ [Предна и задна корици, Съдържание, Отзиви и Мнения, Предговор]
СВАЛИ ИЗТОЧНО НАУЧНО ЕВАНГЕЛИЕ ЗА ЗАПАДЕН ТИП ГЛУПАЦИ [Предна и задна корици, Съдържание, Отзиви и Мнения, Предговор]
Реклама
Инфо хeш 078deb03ac9b60f5fd68e94c6b86574802d58fc6
Описание

## Заглавие: ИЗТОЧНО НАУЧНО ЕВАНГЕЛИЕ ЗА ЗАПАДЕН ТИП ГЛУПАЦИ [Предна и задна корици, Съдържание, Отзиви и Мнения, Предговор]

## Друга информация:

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА КНИГАТА


"… Тази книга е революционна по простата причина, че разкрива истинската същност на абсолютно всички така наречени “науки“ и “религии“ от западен тип. Тя посочва на страдащите по света правилния път на себепознание, който прекратява цялото страдание. Такива книги се появяват в света след като колелото на истинското правилно познание спре да се върти."

“Книги като тази се появяват отново едва след като изтекат 2500 години от предишната поява на подобни книги."

"Будите винаги показват целта, а Бодхисатвите показват пътя до нея."

Цитираните пасажи са част от Предговора на книгата.

***

“Това не е обикновена книга. Още заглавието подсказва, че става дума не просто за решение на конкретен научен проблем, а за нещо по-дълбоко, за поглед към основите на химията. Въведението пояснява, че оттам пътеката води към основите на всяка наука, към еволюцията на науката като цяло, към нейната крайна цел. Става ясно, че за автора геометризирането на основите на химията, независимо че е първи опит от този род в теоретичната химия, е по-скоро средство, а не цел. За него е по-важно да се хвърлят мостове между науката и философско-мистичната познавателна традиция..."

Цитирания текст е началото на рецензията на проф. дхн член-кореспондент на БАН Данаил Бончев и проф. дхн Ованес Мекенян за първата част на тази книга, издадена като отделна монография. Пълният текст на рецензията е представен в "Послеслов"-а на тази част от книгата.

***

“…В третата и най-важна част от ръкописа са представени крайните резултати от цялостния логически анализ на основите на западния тип науки и е разкрита тяхната истинска същност. В тази част е представен също много подробен и дълбок анализ на широк кръг от класически литературни източници предаващи същността на различните източни мистични учения за пътищата към себепознанието и духовното усъвършенстване на човека. (Авторът на този отзив е до известна степен запознат с тази литература в резултат от своето 20-годишно членство в Self-Realization Fellowship, SRF, международна йога организация, основана от Йогананда през 1920 година в САЩ).

Мога определено да кажа, че както съдържанието и смисъла на водещата идея в първите две части на тази книга (чиито последователни съставни елементи са указани в предговора), така и цялата трета и най-важна част на ръкописа са явление в литературата на тази тематика в България и несъмнено ще бъдат от интерес за доста широк кръг читатели, интересуващи се както от истинската същност на западния тип науки, така и неизмеримо по-важният въпрос за своето духовно израстване.“

Цитирания текст е част от “Отзива“ на проф. дхн член-кореспондент на БАН Данаил Бончев, представена в пълен вид в нейния началото на книгата.

***

"Не бях чел такава книга. Тя докосна сърцето и душата ми. Благодаря!"

Цитирания текст е “Отзива“ на Калин Илиев, световно известен български писател, драматург и публицист, носител на бъл­гар­ски и международни литературни отличия, член на Съюза на авторите на Франция – SACD. За повече информация посетете уебсайта http://kaliniliev.net.

***

Преди да обясня защо тази книга е революционна, ще цитирам края на статията "Научен метод" в https://bg.wikipedia.org/wiki/Научен_метод. Последния раздел в тази статия се нарича "Критика на научния метод" и в него пише следното:

"Много позитивисти в трудовете си през втората половина на XX век направиха опит да приложат критериите на научния метод към самата наука, анализирайки историческия материал на реалните открития. В резултат се появи критика на самия метод във връзка с разминаването между методологията на научния метод и реалното развитие на научните идеи. Според тях това е доказателство за отсъствието на действително напълно формализиран и достоверен метод за извличане на обективно познание, както и липсата на еднозначна връзка между принципите на верификация/фалсификация и добиването на истинско познание.

Във философската литература основните критици на научния метод са Томас Кун, Имре Лакатош, Паул Файерабенд, Майкъл Полани, Владислав Лекторский, Александър Никифоров, Вячеслав Степин и др."

Тук искам специално да отбележа, че грешката на тези критици на научния метод е в това, че са анализирали така наречения "исторически материал на реалните открития". Вместо такъв фалшив псевдоисторически анализ в книгата е направен дълбок логически анализ на самите основи на всички западни науки. В резултат на този анализ е установена истинската същност на абсолютно всички така наречени науки от западен тип.

След като цитирах и коментирах края на статията "Научен метод" в уикипедиа ще представя крайния резултат от проведения логически анализ на самите основи на западния тип науки, който съвсем ясно показва че тази книга наистина е революционна. И така, в Гл. 3 от третата и най-важна част на книгата се доказва логически абсолютно неопровержимо, че:

1. Западния тип науки изобщо не представляват каквото и да е ПОЗНАНИЕ, а са просто пети вид религия от западен тип. Те винаги са обект на ВЯРА и нямат абсолютно нищо общо с ИСТИНАТА.

2. Всички резултати от логическия анализ на основите на езика на химията са валидни не само за науката химия, а за абсолютно всички науки от западен тип.

3. Поради абсолютната еднаквост на логическата структура на всички западни науки с логическите структури на четирите основни западни религии, резултатите от логическия анализ на основите на химията са валидни не само за всички науки от западен тип, а изобщо за петте привидно различни религии от западен тип - зороастризма, юдаизма, християнството, исляма и така наречения "западен тип науки".


Тук искам специално да подчертая, че западния вид вяра и в петте западни религии няма абсолютно нищо общо с източния тип спокойна вяра (шрадха), която възниква само и единствено в резултат на себепознанието на индивида. По своята същност различните видове така наречена вяра и в петте западни религии изобщо не са резултат от себепознанието, а са чисто и просто различни видове суеверие. Докато западния вид така наречена “вяра“ е просто резултат от куп хипотетични словесни твърдения и следствия от тях, то източния тип спокойна вяра възниква в резултат на истински и много дълбоки вътрешни лични изживявания (даршани), които изобщо са неизразими и непредаваеми с думи.

***

…Точно затова казвам, че западния тип наука е най-опасната религия от западен тип. Ако тя не съществуваше, хората все още щяха да се бият с камъни и тояги, а нямаше да бъдат изтребвани все по-масово и във все по гигантски количества с все по-модерните оръжия и все по-модерните така наречени “лекарства“...

***

... Ще завърша този епилог с един изключително важен извод и една много важна забележка. И така:

От логическия анализ на основите на така наречените западни науки и от разкриването на тяхната истинска същност в Гл. 3 от тази част на книгата, от представения по-нататък в Гл. 7, §21, наистина Правилен нов държавен и световен ред, както и от представените в Гл. 8 дълбоки лични изживявания от източен тип (даршани), директно произтича следния изключително важен:

ИЗВОД: Тази книга е страхотно мощно оръжие!!! Тя ще помогне безкрайно много на обикновените хора във всички държави в света да свалят управляващите англо-еврейски канибалски финансови олигархии и техните компрадорски слуги и да установят един наистина Правилен нов държавен и световен ред.

Изобщо не съществува по-мощно оръжие от познаването на Истината (на Абсолюта, на Цялото, на единствено съществуващото, на единствения Господ-АР на абсолютно всяко нещо, на еднаквата и единствена същност на всичко, ….). А тя – Истината, може да бъде позната само по източните научни пътища за себепознание, чрез познаване на “Първозданния си лик, който си имал преди да се родиш“. (Точно това се опитах да опиша в Гл. 8, §6. Описание на двата най-дълбоки даршана, които са ми случвали -  изживяването на сабиджи самадхи.) Познаването на Истината е толкова невероятно мощно, че дори само нейното посочване чрез слово, прави съответния текст най-мощното оръжие. Затова колелото на истинското познание трябва да се завърта отново през всеки 2500 години. Защото единствено посочването на Истината може моментално да унищожи вековно натрупваните огромни купища от абсолютно безсилни лъжи и фалшиви псевдопознания, които се опитват да се представят за истински. Нищо друго освен единствената дълбоко изживяна Истина не може да унищожи лъжите. С това завършвам обяснението на изключителната важност на горния извод.

***

Книгата е отпечатана като "Самиздат" в много малък тираж. Можете да си я купите от сайта http://esg.free.bg/.

Разпространете името esg.free.bg на този уебсайт сред вашите близки, приятели и познати, за да могат и те да купят и да прочетат тази книга. Помолете ги и те да направят същото. Засега това е единствения възможен начин тази изключително важна книга да достигне колкото може повече хора и да бъде прочетена от тях.


Категория Books
Оценка:
  • Currently 0.00/5
Rating: 0.0 out of 5.0 (Votes: 0) For your upload!

Размер 704.88 KB
Покажи / скрий файловете
1 file
Добавен 07/04/2017 - 11:51
Последно активен 24/08/2017 - 03:45
Свален 124 Път(и)
Пиъри Сийдъри: 6, Лийчъри: 0 = 6 Пиъри


Uploader (Unknown) 07/04/2017 12:41:49 (19 weeks ago) Редактиране!
Всички книги по света могат да бъдат класифицирани чрез определяне на тяхната принадлежност към някой от следните шест различни нива (пласта):

1. Книги за малки деца (тези които родителите им четат) и детски книги (тези, които самите деца четат, когато се научат на това да четат);

2. Книги за юноши и девойки. Сами можете да се сетите за голям брой подобни книги. Такива са например "Винету" и изобщо всички книги на Карл Май за индианците, "Моби Дик", ... и т.н. Оставям ви сами да попълните този списък;

3. Книги за възрастни. Такива книги са всички романи, кримки, фантастични книги, всички така наречени западни научни книги, всички западни религиозни книги - на зороастризма, юдаизма, християнството, исляма и т.н.;

Следващите три пласта съдържат много по-малко книги, които са кардинално различни от книгите принадлежащи към първите три пласта. Важното за тези три последни пласта, е, че абсолютно всички книги, които принадлежат към тях са свързани със себепознанието. И така, тези висши пластове са следните:  

4. Книги, описващи дълбоките лични изживявания на учениците на Просветлени и учението на техните Учители, така както го разбират съответните ученици. Типични примери за това ниво (пласт, слой) книги, е цялата поредица от книги на Карлос Кастанеда и книгите на Флоринда Донер. Други книги от този тип просто не познавам (и не съм чел), но това не значи че не съществуват.

5. Книги, написани от Бодхисатви, т. е. от такива, които са пред самия праг на окончателното Просветление. Именно към този вид (ниво, слой, пласт) книги принадлежи "Източно научно евангелие за западен тип глупаци основано върху геометризиране на езика на химията". В този вид книги се описва пътя към Просветлението въз основа както на познаването на писанията на Просветлените, така и въз основа на личния опит, който потвърждава верността, истинността и правилността на тези писания. Затова на задната корица на книгата съм цитирал изречението "Будите винаги показват целта, а Бодхисатвите показват пътя до нея." Основното логическо течение (mainstream-a) в първите две части на книгата, и цялата трета част на книгата, която ми се случи правят точно това - показват пътя до целта, указана от Будите, и доказват правилността на този път чрез описването на различните дълбоки лични изживявания при придвижването по този път. Накрая искам изрично да подчертая, че книгите, които принадлежат към този вид са изключително малко и се появяват през 2500 години. Единствената книга принадлежаща към този вид, която ми е известна е тази която ми се случи!!!  

6. И накрая, последния шести вид книги, са всички текстове, които съдържат думите на самите Просветлени. Доста голям брой точно такива текстове са цитирани в третата част на книгата "Източно научно евангелие за западен тип глупаци...". Този вид книги са много повече от книгите принадлежащи към петия вид, по простата причина че всички те се считат за свещени. Затова те се запазват много повече от петия вид книги и се предават непроменени през безброй поколения.

Тази най-обща класификация на книгите, която описах, ще ви помогне да разберете защо книгата, която ми се случи е изключително важна за огромен брой хора по света, а не само в България.
Creator (User) 07/04/2017 21:55:07 (19 weeks ago) Редактиране!
A къде се е "случила" тая книга   wink.gif
Uploader (Unknown) 08/04/2017 10:47:55 (19 weeks ago) Редактиране!

Отговор:
A къде се е "случила" тая книга   wink.gif

Купи си книгата, прочети основното логическо течение в първите две части, и след това прочети третата и най-важна част. Така ще разбереш както "къде се е "случила" тая книга", така и къде се е случило нещо много по-важно за теб - къде се е "случил" въпросът, който задаваш. Няма друг начин да се отговоря на такива въпроси. Прочети книгата и ще се убедиш в това, ако наистина успееш да я разбереш. laugh.gif