Реклама
Каталог
  iPhone
  Филми
      DVD-R
      XviD
      HDTV
      Сериали
      Формула 1
  Музика
      Песен
      Албум
      Клипове
  Игри
      PC
      Конзоли
  Програми
      Windows
      Linux
      MacOS
      PDA
  Книги
  XXX
  Други
  Всички
Форум
Теми:2,165
Отговори:254,449
Теми/Отговори:1 %
Торент детайли
Файл Изгревът - Том 31
СВАЛИ Изгревът - Том 31
Реклама
Инфо хeш 2bace935a33e0c8a8a5ccb0f9dbb4cad059cc270
Описание

## Заглавие: Изгревът - Том 31

## Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ

Изгревът, том 31
ДУХЪТ НА ИСТИНАТА И ДУХЪТ НА ЗАБЛУЖДЕНИЕТО
Сборник от деянията человечески на Изгрева,
след Школата на Учителя Дънов 1922–1944 година

I. ВЕРГИЛИЙ КРЪСТЕВ ЗА СЪВМЕСТНАТА ИМ РАБОТА
   С МАРИЯ ТОДОРОВА. Спомени 1972–1976 г.
   Магнетофонен запис, 14 май – 29 юни 2006 г. ................................,,,,,,,,,,,,.....   3

Защо и как е написан и публикуван този материал.....................................,,.....   4
1.   Торбата, която трябваше да се напълни.............................................,,..,......   5
1.1.   Изповедникът..............................................................................,,,,,,,,,,,,,,....   5
1.2.   Приемникът.............................................................................,,,,,,,,,,,,,..,,......   7
1.3.   Заключване на външните условия........................................,,,,,,,,,,,,.,...,....   8
1.4.   Защо се разруши Изгревът?...................................................,,,,,,,,,,,,,,,.......   9
1.5.   Ролята на изповедникът е да ги изчисти отвътре................,,,,,,,,,,,,,........  10
Какво означава 14 май като дата........................................................................  11
2.   Пробуждане и новораждане..........................................................................  11
2.1.   Странни съвпадения...................................................................,,,,,,,,,,,,....  11
2.2.   Среща с евангелистите и с Евангелието............................,,,,,,,,,,,,,,.......,..  13
2.3.   Срещата със Словото на Учителя Дънов................................,,,,,,,,,,,,,,,....  14
2.4.   Обрулената круша...................................................................,,,,,,,,,,,,,.......  14
2.5.   Томчето на Учителя Дънов проговарва..............................,,,,,,,,,,,,,..........  15
2.6.   Живите павета на царския път.........................................,,,,,,,,,,,,,....,........  16
2.7.   Пророчеството за Своге от детинството ми..........................,,,,,,,,,,,,,.,......  17
2.8.   На квартира в кабинета на шефа...................................,,,,,,,,,,,,........,.......  17
2.9.   Преживяване в невидимия свят...........................................,,,,,,,,,,,,.....,....  18
2.10. Разпъването на кръста на Учителя Дънов...........................,,,,,,,,,,,,...,.....  18
2.11. Скиптърът на главния жрец на храма на Аполон.................,,,,,,,,,,,,,,.......  19
2.12. Живото посвещение и акт на Божествения Дух................,,,,,,,,,,,,,,.,........  20
2.13. Как се отстоява Словото на Учителя Дънов............................,,,,,,,,,,,,,,....  20
2.14. Как се написа „Космогонията” от „Изгревът”, том І..............,,,,,,,,,,,,........  21
3. Първа среща. Първата среща с Мария Тодорова.............,,,,,,,,,,,,,,,..............  22
3.1.   Изборът на ръководство.....................................................,,,,,,,,,,,,,...........  22
3.2.   Пророческата сила................................................................,,,,,,,,,,,,,.........  23
3.3.   Програмата на „Изгревът” се задейства....................,,,,,,,,,,,,,..................  23
3.4.   Кой разреши да се играе отново Паневритмия
        след забраната от 1957 г. ..................................................,,,,,,,,,,,,,,...........  24
3.5.   Записът на Паневритмията на 5 март 1971 г. .................,,,,,,,,,,,,,,,....,........  25
3.6.   Гладът в името на една идея...........................................,,,,,,,,,,,,,......,.......  26
3.7.   Протоколът за Паневритмията от 27 май 1990 г. .................,,,,,,,,,,,,,,,,,.....  26
3.8.   Назначиха жена да ги ръководи.............................................,,,,,,,,,,,,.......  26
3.9.   Първата ми среща С Мария Тодорова.............................,,,,,,,,,,,,,,,............  28
3.10. Върволицата от хора, които ми пречеха...............................,,,,,,,,,,,,,.......  29
3.11. Как се записваха спомените на Мария Тодорова........…,,,,,,,,,,,,,,,…........  30
3.12. Гоненията идваха отвсякъде и от всекиго....................,,,,,,,,,,,,,................  31
3.13. Крадците на сила и енергия.......................................................,,,,,,,,,,,,,,...  32
3.14. Изпратен на заточение и интерниран от властите................,,,,,,,,,,,,,,......  33
3.15. Заключената врата се отваря..............................................,,,,,,,,,,,,,.........  34
3.16. Унищожението бе умишлено............................,,,,,,,,,,,,,,........,....................  35
4.   Първи опити за съвместна работа.............................,................,.................  36
4.1.   Пречките и опустошенията.....................................................,,,,,,,,,,,,,,.......  36
4.2.   Обстановката в която съм попаднал.................................,,,,,,,,,,,,,....,.......  37
4.3.   Малката стаичка на Пепеляшка от приказката.....................,,,,,,,,,,,,,,.......  38
4.4.   Условия за работа в бъдеще и светлите дни..................,,,,,,,,,,,,,,...,.........  38
4.5.   Времето на Школата бе в тяхното съзнание..................,,,,,,,,,,,,,..,...........  39
4.6.   Защо нямам тези светли дни?..........................................,,,,,,,,,,,,,,,,...........  40
5.   Грижи за дом и за зимнина...................................................................,........  40
5.1.   Човек на семейството.............................................,,,,,,,,,,,,................,.......  40
5.2.   Трите чудеса с Борис.........................................................,,,,,,,,,,,,...,.........  41
5.3.   Нарушеното кръвоснабдяване в мозъка......................,,,,,,,,,,,,,.....,..........  42
5.4.   Сънят на Мария за италианците..........................................,,,,,,,,,,,,,.........  42
5.5.   Защо я имаше пейката на двора.....................................,,,,,,,,,,,,,.......,......  43
5.6.   Знамението от Невидимия свят..................................................,,,,,,,,,,,,,,,.  43
5.7.   Има нещо, което се случва.......................................................,,,,,,,,,,,,,.....  44
5.8.   Летуването на Рила...................................................,,,,,,,,,,,,.....................  44
5.9.   Подготовката за зимнината.....................................................,,,,,,,,,,,,,......  45
5.10. Всеки обед по 5–6 човека на масата.......................................,,,,,,,,,,,,......  45
5.11. Невидимата мрежа в малката стая...............................................  46
6.   Половин заплата за издръжка на две кучета и един котарак.....................  47
6.1.   Силата Божия не влиза в разрушени тела......................,,,,,,,,,,,,,......,.......  47
6.2.   Половин лекарска заплата за издръжка на
        Борис и Мария................................................................,,,,,,,,,,,,..............,..  47
6.3.   Майстор Борис..........................................................................,,,,,,,,,,,,..,....  48
6.4.   Как се изгонваше Майстор Борис?............................................,,,,,,,,,,,,,....  49
   6.5.   Големите песове се хранеха с моята половин
            лекарска заплата цели 3 години!..........................................,,,,,,,..,.......  49
7.   Храни куче да те лае. храни куче да те разкъса.................................,.......  52
7.1.   Живият Пророк...................................................................,,,,,,,,,,,...,......,...  52
7.2.   Кражбата на време и сили, средства и младост ......................,,,,,,,,,,,,,...  52
7.3.   Многото врагове на Борис...................................................,,,,,,,,,,,,........,..  53
7.4.   Кражбата на идеите ми............................................................,,,,,,,,,,,,.......  54
7.5.   Разговори за боб и леща..............................................................,,,,,,,,,,,,..  54
7.6.   Черупките, изхвърлени на брега на морето
         и снимките............................................................................,,,,,,,,,,,,,....,....  55
7.7.   Дебелият кол за злите кучета...................................................,,,,,,,,,,,,.....  56
7.8.   Двата песа разкъсват крака на комшията му.........................,,,,,,,,,,,,...,...  57
7.9.   Храни куче да те лае. храни куче да те разкъса.....................,,,,,,,,,,,,.....  58
8.   Цената на трите обещания.......................................................................,....  58
8.1.   Как се разказваха опитностите на Мария Тодорова.......,,,,,,,,,,,,.....,.......  58
8.2.   Опитностите на Мария Тодорова не се повтарят ...................,,,,,,,,,,,,,,,...  59
8.3.   Опитностите не се повтарят, а те се допълват..........................,,,,,,,,,,,,,,,.  60
8.4.   Тетрадките на Мария Тодорова изчезват...............,,,,,,,,,,,,,,..................,..  60
8.5.   Провалът през 1975 година на местността
        „Секирица” на Рила...............................................................,,,,,,,,,,,,....,....  61
8.6.   Трите изисквания към Мария Тодорова……….............,,,,,,,,,,,,,,...........,....  62
8.7.   Кой бе спасителят на Мария Тодорова?........................,,,,,,,,,,,,,..........,....  62
8.8.   Чувалът с архива на Мария Тодорова изчезва.....................,,,,,,,,,,,,,....,..  63
8.9.   Медальонът на Мария Тодорова.......................................,,,,,,,,,,,,,.,..........  64
8.10. Защо пристигнаха двете тетрадки.............................................,,,,,,,,,,,,,,,..  65
8.11. Песнарката на Мария Тодорова изчезва........................,,,,,,,,,,,,,,.............  65
8.12. Несвършената работа на Мария Тодорова......................,,,,,,,,,,,,,,,,..........  66
8.13. Предателството към „Изгревът”, том V
        и възмездието..........................................................................,,,,,,,,,,,,,......  66
8.14. Хулата срещу Святият Дух не се прощава.............................,,,,,,,,,,,,,,,.....  67
8.15. Аз не я предадох.........................................................,,,,,,,,,,,,,...................  68
9.   Как бе открадната оранжевата тетрадка...................................,.................  68
9.1.   Най-подходящото време.........................................................,,,,,,,,,,,,,,......  68
9.2.   Няма нито тефтерчета, нито записки, няма нищо!..............,,,,,,,,,,,,,,,......  69
9.3.   Собствените води........................................................,,,,,,,,,,,,,...............,...  69
9.4.   Голямото разиграване.........................................................,,,,,,,,,,,,,......,....  70
9.5.   Възгордяване и смирение...........................................................,,,,,,,,,,,,,,..  70
9.6.   Имам нещо в торбата...............................................................,,,,,,,,,,,,,,,.....  71
9.7.   Книгата „Учителят” от 1947 година......................................,,,,,,,,,,,,.....,.....  71
9.8.   Вътрешната Школа бе затворена за тях...........................,,,,,,,,,,,,,,,,..,......  72
9.9.   Отклонението и лъжата........................................................,,,,,,,,,,,.....,.,....  72
9.10. Стенограмите на Савка Керемидчиева.....................................,,,,,,,,,,,,,....  73
9.11. Оранжевата тетрадка................................................................,,,,,,,,,,,,,.....  74
9.12. Последното желание на Мария..................................................,,,,,,,,,,,,,...  75
9.13. 30 години след заминаването й.....................................................  76
10. Как бяха записвани опитностите на Мария Тодорова.................................  77
10.1.   Мъчение, мъчение и пак мъчение...............................................  77
10.2.   Другият свят на миналото............................................................  78
10.3.   Пътници в пътя на отклонението.................................................  78
10.4.   Никаква мира. а трябва секира....................................................  79
10.5.   Мария Тодорова бе вързана отвътре и отвън ...........................  79
10.6.   Как Мария Тодорова разказваше.................................................  80
10.7.   Булото на забравата.....................................................................  81
10.8.   Те бяха блокирани – психически, умствено и
          физически......................................................................................  81
10.9.   Този народ роди онези, които унищожаваха
          всичко останало от Учителя Дънов.............................................  82
10.10. Онези, които стигнаха до края на отклонението........................  83
11. Онези, които трябваше да дойдат през 1975 година..................................  83
11.1.   Разочарованието на младите беше изцяло и
          поголовно.......................................................................................  83
11.2.   Само снимките доказваха, че е имало Учител
          и Школа..........................................................................................  84
11.3.   Годината 1975 какво роди?..........................................................  85
11.4.   Изгревът е мястото на Черната ложа и
          на Бялата ложа.............................................................................  85
11.5.   Първото пророчество на Учителя Дънов
          през 1975 година...........................................................................  86
11.6.   Второто пророчество през 1975 година......................................  87
11.7.   България се строи с жилища.......................................................  87
11.8.   Споразуменията в Ялта и заблужденията..................................  88
11.9.   Летуване на Рила 1971–1972 и
          1974–1975 година.........................................................................  88
11.10. Регистрацията на Рила................................................................  89
11.11. Лагер в местността „Секирица”...................................................  90
11.12. Палатката на Елена Андреева....................................................  91
11.13. Погромът след лагера на „Секирица”.........................................  91
11.14. Мария заболява............................................................................  92
11.15. Завързаните за Веригата.............................................................  92
12. Котаракът Мачо..............................................................................................  93
12.1.   Разиграването от един котарак...................................................  93
12.2.   Сега сме зима. През зимата не се оре и сее.............................  94
12.3.   Символичният отговор за пълния провал..................................  95
12.4.   Наливане от пусто в празно........................................................  95
12.5.   Котаракът Мачо реве като магаре..............................................  96
12.6.   Прекъсване на невидимата нишка на разговора
          от котарака Мачо..........................................................................  97
12.7.   Кой беше този дух в котарака, който ми пречеше.....................  98
12.8.   Писаната мацана на капандурата...............................................  98
12.9.   Пребитият котарак.......................................................................  99
12.10. Котаракът Мачо изчезва..............................................................  99
12.11. Котаракът Мачо и врагът.............................................................100
13. Сладкишите и капана за мишката................................................................101
13.1.   Къщната помощница Станка.......................................................101
13.2.   Момичето, което бива пребивано от бой...................................102
13.3.   В търсене на домашна прислужница…......................................102
13.4.   От домашна прислужница става слугиня и робиня...................103
13.5.   Дворът на Мария Тодорова.........................................................103
13.6.   Робиня в дома и робски труд......................................................104
13.7.   Как Мария приготовлява ястията................................................104
13.8.   Братските празници. късметчета за Нова година......................106
13.9.   Денят на Учителя – 27 декември.
          Сладкишите ме чакаха.................................................................106
13.10. Капанът за мишките .....................................................................107
14. Болният Борис и истинския Борис ...............................................................108
14.1.   Как се даде кода за стенограмата на
          Савка Керемидчиева....................................................................108
14.2.   Мозайкаджийска бригада.............................................................109
14.3.   Творчеството на Борис Николов – „Мисли на ученика”,
   „Пътят на ученика”, „Окованият ангел”......................................110
14.4.   Стенограмите на Савка................................................................111
14.5.   Борис се разболява......................................................................111
14.6.   Уточнения за изхода на болестта................................................112
14.7.   Лечението на Борис......................................................................112
14.8.   Банките с разтвор – хранилка за Борис......................................113
14.9.   Борис буйства и бълнува.............................................................114
14.10. Печеме се в подница под връшника...........................................115
14.11. Силата на песните на Учителя Дънов........................................115
14.12. Два пъти ръководител и промена от 180°..................................116
14.13. Разрушение и ликвидация...........................................................115
14.14. Вързаният майстор Борис...........................................................117
14.15. Застрашен от жените през 1948 г...............................................117
14.16. Защо бе гонена и хулена Мария.................................................117
15. Жизненият кредит за Борис Николов и голямата лъжа.............................118
15.1.   Доброжелателният дух................................................................118
15.2.   Страхът отвътре и страхът отвън...............................................118
15.3.   Болнично лечение или домашно лечение.................................119
15.4.   Предателствата вървяха едно след друго................................119
15.5.   Кой ликвидира Братството..........................................................120
15.6.   Как съм лекувал Борис Николов.................................................120
15.7.   Двете съновидения......................................................................121
15.8.   Моят жизнен кредит бе откраднат и бях измамен.....................121
15.9.   Какво видяха двамата му братя и сестра Цанка........................122
15.10. Изкачване на Салоните – Рила, 1973 г.......................................123
15.11. Кражбата на чувалите и предателствата...................................123
16. На лагер на Салоните с Мария и с Борис....................................................124
16.1.   Годишната си отпуска в хижата на 7-те
          Рилски езера.................................................................................124
16.2.   Кои бяха ръководителите на Братския лагер
          на Рила..........................................................................................125
16.3.   Конфликтите.................................................................................126
16.4.   На път за Салоните, изгонен и
          изхвърлен от лагера.....................................................................126
16.5.   Моето ново място за палатката ми на Салоните.......................127
16.6.   На лагеруване на Рила, 1973 г. ..................................................127
16.7.   Как закарахме багажа на Салоните през 1973 г. ......................128
16.8.   Посрещане на гостите на Салоните............................................129
16.9.   На поклонение в Мека и на Салоните.........................................129
16.10. Неизпълненията на задълженията към властта........................130
16.11. На среща с младото поколение...................................................131
16.12. Посрещане на гостите на салоните при
           Борис и Мария..............................................................................131
16.13. Легендата за полегналия великан на Рила................................132
16.14. Каменарът изчуква с длето надписи...........................................132
16.15. Вграждане на етерният ми двойник в скалите...........................133
16.16. Отново излъган и обран с непечатаните беседи.......................133
16.17. Жертвата ми бе за Школата на Учителя Дънов.........................134
16.18. Кои са тези, които режат дървото...............................................135
17. Цената на саможертвата...............................................................................136
17.1.   Срещата ми с Мария Тодорова.
          Историческата връзка...................................................................136
17.2.   Е-е-е, пак нещо сложи в торбата!................................................137
17.3.   И преди и сега Учителя Дънов се отхвърля...............................138
17.4.   Пророческото съновидение на Мария........................................138
17.5.   Опитността на един ученик е опитност
          на цялата Школа...........................................................................139
17.6.   Защо се изметваше Борис в решенията си................................140
17.7.   Защо се изкарваше виновна във всичко Мария.........................140
17.8.   Анонимните писма........................................................................141
17.9.   Голямото чудо!..............................................................................142
17.10. Десятъкът на мозайкаджийската бригада..................................142
17.11. Комунистите разрешават въпроса с пенсиите..........................143
17.12. Гръцката халва.............................................................................143
17.13. Социална пенсия за Мария Тодорова........................................144
18. Пророчества и ясновидци.............................................................................145
18.1.   Нямаше ги образите от Словото на
          Учителя Дънов..............................................................................145
18.2.   Условията на Учителя и условията на
          последователите му.....................................................................145
18.3.   Търси се онзи, който да замести Учителя Дънов......................146
18.4.   Майсторът Борис..........................................................................146
18.5.   Кога може човек да се срещне с Учителя Дънов.......................147
18.6.   На гости в Айтос при Надка Куртева...........................................148
18.7.   Пророчеството за царската корона от
          възрастната сестра.......................................................................148
18.8.   Надка Тихолова.............................................................................149
18.9.   Всички пророци и ясновидци на Изгрева се
          провалиха......................................................................................150
19. Изповедникът и свидетеля............................................................................150
19.1.   Предупреждението от небето......................................................150
19.2.   Отнеха ми жизнения кредит и с него ме окрадоха.....................151
19.3.   Мария и Борис играят Паневритмия
          на „Харамията”..............................................................................152
19.4.   Цветната градина в двора на Мария...........................................153
19.5.   Коментарът на песните на Учителя.............................................153
19.6.   Тщеславният род и ръководител на
          Братския съвет..............................................................................154
19.7.   Общата трапеза на салоните и бурята.......................................155
19.8.   Дъждът, който не спря..................................................................156
19.9.   Обърнатото братство с корема си нагоре...................................157
20. Атаките на черните сили върху „Малкият дом”............................................158
20.1.   Мировата любов и Космичната обич...........................................158
20.2.   Невероятните борби на Изгрева..................................................158
20.3.   Обстрелът на „Малкият дом” със снаряди..................................159
20.4.   Атаките чрез острия ревматичен пристъп...................................159
20.5.   Мировият самозванец и лъжец....................................................160
20.6.   Магическите операции срещу
          Мария Тодорова............................................................................160
20.7.   Записът на песните на Учителя от братя Янкови.......................161
20.8.   Записът на хор от Франция на плоча и
          артилерийски огън срещу „Малкият дом”....................................161
20.9.   Голямата атака..............................................................................162
20.10. Двата концерта в зала „България”
          на михайловистите от Франция..................................................163
20.11. Гаврата и подигравката...............................................................163
20.12. Атентатът......................................................................................163
21. Всяка къща, трябва да има гръмоотвод.
     Гръмоотводът на покрива на „Малкият дом”...............................................165
21.1.   Братският съвет и песента „Писмото”.........................................165
21.2.   Как се издаде книгата „Учителят”................................................166
21.3.   Георги Томалевски и книгата „Учителят”....................................166
21.4.   Лиляна Табакова...........................................................................168
21.5.   Лиляна Табакова – да, но
          Кръстьо Христов – не!..................................................................168
21.6.   Песнарката се отпечатва без корекция......................................169
21.7.   „Българска идилия”......................................................................169
21.8.   Реакцията срещу Песнарката......................................................169
21.9.   Двата черни тефтера с нотните записи......................................170
21.10. Най-голямата беля и най-голямото зло......................................170
21.11. Оригиналите се укриват...............................................................171
21.12. Светлите и добри времена..........................................................171
21.13. Апокрифното издание на песните на Учителя...........................171
21.14. Живи ли са днес музикантите от Изгрева...................................172
22. Туристът с раницата и белите коне на руснаците.......................................173
22.1.   Защо се изгарят братските пари и десятък................................173
22.2.   Законите на държавата................................................................173
22.3.   Майстор Борис..............................................................................174
22.4.   Хидрата да се унищожи...............................................................174
22.5.   Писма от затвора..........................................................................175
22.6.   Храна за затворника в София.....................................................176
22.7.   Храна за затворника в Пазарджик през 15 дни..........................176
22.8.   Бригадата на Петър Филипов......................................................177
22.9.   Никита Хрушчов............................................................................177
22.10. Сънят на Мария Тодорова за белите коне.................................177
22.11. Бягството в планината.................................................................178
23. Истината и лъжата в лоното на планината.................................................178
23.1.   Борис и Мария на планина..........................................................178
23.2.   Голямата върволица....................................................................179
23.3.   Възразни отвътре и отвън...........................................................179
23.4.   Записът на магнетофон...............................................................180
23.5.   На почивка в местността „Секирица”..........................................180
23.6.   Отново на почивка в „Секирица”.................................................180
23.7.   Мария и Борис на „Секирица”......................................................181
23.8.   Посетителите на Борис Николов на „Секирица”........................181
23.9.   Адресните карти...........................................................................182
23.10. Джипката с милицията.................................................................182
23.11. Да отсечеш бор на 100 години, висок 30 метра!........................183
23.12. Трябва ни пиано на „Секирица”...................................................183
23.13. Новите посетители на „Секирица”...............................................184
23.14. Истината за Майстор Борис се укрива
          над 50 години................................................................................184
23.15. Идва камион с палатки за лагер при мен....................................185
23.16. Опаковане на палатките и багажа за София..............................186
23.17. Разтуряне на лагера и изгонване от милицията .......................186
23.18. Решението на небето...................................................................187
23.19. Дойде време да се заплаща за безобразията ...........................187
23.20. Трите свещеника пеят на гроба на Мария..................................187
23.21. И сега си вървят отклонени!.........................................................188
24. Късметчетата от баницата.............................................................................189
24.1.   Подготовката за бъдни вечер от Мария......................................189
24.2.   Късметчетата от баницата...........................................................189
25. Как записах изпълнението на песните на Учителя
     на пиано от Мария Тодорова........................................................................190
25.1.   За какво служеха песните на Учителя
          при Мария......................................................................................190
25.2.   Подготовка за записи. разиграванията
          са безкрайни!.................................................................................191
25.3.   Остри ревматични пристъпи........................................................192
25.4.   Подута от всякъде, за да не се записва......................................192
25.5.   Как гостите идваха и пречеха за записите..................................192
25.6.   Пълен блокаж! – не може да си движи пръстите.......................193
25.7.   Снопът от черна светлина...........................................................193
25.8.   Разперените ръце над главата й.................................................194
25.9.   Отново е атакувана от ставния ревматизъм..............................194
25.10. Пeнтаграмата на Мария Тодорова..............................................195
25.11. Как ми откраднаха касетките със записите
          на Мария........................................................................................195
25.12. Идеята за новата песнарка..........................................................196
25.13. Заключените песни на Мария с 9 катинара................................196
25.14. Щайгата с портокали....................................................................197
25.15. Предателството на Майстор Борис............................................198
25.16. Колко струваше това предателство............................................198
26. Изпитът на ученика и орелът от небесата...................................................199
26.1.   Защо докараха палатките на моето място.................................199
26.2.   Какво стана с отсечения бор.......................................................199
26.3.   Безумието......................................................................................200
26.4.   Един от двамата ще си замине от този свят..............................200
26.5.   Мария е вече болна......................................................................201
26.6.   Социална пенсия за Мария Тодорова........................................201
26.7.   Жертвата, но в името на какво....................................................202
26.8.   Акцията на Бялото Братство през 1975 г....................................202
26.9.   Къде са песните на Учителя........................................................203
26.10. С крилата на орела.......................................................................204
27. Трите неизпълнени желания.........................................................................204
27.1.   Цената за един златен Пентаграм.
          Първата молба.............................................................................204
27.2.   Златният Пентаграм в действие.................................................205
27.3.   Втората молба – да получа медальона.....................................206
27.4.   Третата молба – да ми се предадат всички
           нейни тетрадки, тефтерчета, бележки......................................207
27.5.   Трите желания, обещани от Мария,
           но неизпълнени от Борис............................................................208
28. Снахата Мария и зълвата Цанка Екимова...................................................208
28.1.   Връзката между Мария и Борис..................................................208
28.2.   Да се премахне връзката между Мария и Борис.......................209
28.3.   Защо всички отхвърлят Мария....................................................209
28.4.   Да се изгони Мария от бараката на Изгрева..............................210
28.5.   Разгонената кучка и песът...........................................................210
28.6.   Двете чудовища се събират.........................................................211
28.7.   Тетрадката на Цанка с опитностите............................................212
28.8.   Сънят на Цанка се сбъдва...........................................................212
28.9.   Кой е истинския Борис..................................................................212
28.10. Парите на Стефанка Петрова......................................................213
28.11. Цанка си учи урока чрез брат си Борис.......................................213
28.12. Имотът на Тената (Стефан Дойнов)............................................214
28.13. Къщата на Цанка в Габрово.........................................................214
28.14. Млади жени търсят Софийско жителство
          и апартаменти...............................................................................215
28.15. Малката Мария се явява при Борис...........................................215
28.16. Обсебването на малката Мария.................................................216
28.17. Изнасилването и превзетото тяло..............................................216
28.18. Архивът на Савка на Бивака.......................................................217
28.19. Непечатаните беседи се изваждат на негатив..........................217
28.20. Подготвяне на стария ръкопис....................................................218
28.21. Павлина Даскалова от Търново..................................................218
28.22. Променят Словото на Учителя Дънов........................................219
28.23. Уволнение дисциплинарно..........................................................219
28.24. Лъжата е винаги лъжа..................................................................220
28.25. Кой бе този, който отклоняваше Мария......................................220
28.26. Как се записаха на магнетофон песните
          на Учителя.....................................................................................221
28.27. Кои бяха враговете.......................................................................221
28.28. С какво направих чадър над главата на Мария.........................222
28.29. Бавното изпълнение на песните..................................................222
28.30. Няма ги музикантите.....................................................................223
28.31. Защо музикантите не могат да слушат
          изпълнението на Мария Тодорова..............................................223
28.32. Работата ми с Мария Златева.....................................................224
28.33. Програмата с песните..................................................................225
28.34. Етерният двойник създава музиканта.........................................225
28.35. Кой свърши работата на всички музиканти................................226
28.36. Как се изслушваха песните на Мария.........................................226
28.37. Съновидения, сънища..................................................................227
Заключителни слова............................................................................................232


II. ВЕРГИЛИЙ КРЪСТЕВ ЗА ПЕСНИТЕ НА БЯЛОТО БРАТСТВО
   И МУЗИКАНТИТЕ НА ИЗГРЕВА
   Магнетофонен запис, 13 дек. 2006 г. – 18 февр. 2007 г. .............................234

1.   Двата черни тефтера.....................................................................................235
1.1.   Как беше направен записа на Мария Тодорова.    
        Противодействията........................................................................235
1.2.   Атаките през деня и през нощта...................................................240
1.3.   Развръзката през 1975 г. на „Секирище”......................................244
1.4.   Провалът на Мария Тодорова.......................................................246
1.5.   Съдбата на магнетофонния запис на
        Мария Тодорова.............................................................................247
1.6.   Защо черният тефтер изчезна......................................................249
1.7.   Кой открадна Песнарката на Мария Тодорова............................252
1.8.   Архивът от 4-те чувала изчезват..................................................253
1.9.   Как да съхраним, когато няма нищо.............................................255
1.10. Всичко се укрива от мен................................................................256
1.11. Работата ми с Мария Златева......................................................257
2. Апокрифното издание на песните на Учителя, 1980 г. ................................258
2.1.   Песните на духовните групи..........................................................258
   2.2.   Братските песни на военните капелмайстори..............................260
   2.3.   Песните на Учителя в черния тефтер...........................................261
   2.4.   Как се създаде апокрифното издание на песните
                    на Учителя.......................................................................................263
   2.5.   Нови опити за работа с апокрифното издание............................265
   2.6.   Защо не може да открием двата тефтера....................................267
3.   Песните на Всемирното Братство................................................................269
3.1.   Етапи на създаване на песните....................................................269
3.2.   Братските песни в издания от 1921–1922 г. ................................270
3.3.   Ново издание на Братските песни................................................272
3.4.   Възбрана на концерт от Братския съвет......................................273
3.5.   Концепцията за ново издание на „Братски песни”.......................276
3.6.   Кои са „Братски песни”...................................................................279
4.   Пашитни и оратни коне..................................................................................280
4.1.   Пашитни и оратни коне..................................................................280
4.2.   Защо изчезна Песнарката на Мария Тодорова............................285
4.3.   Как се записваха песните на Учителя...........................................291
4.4.   Как изчезнаха двата Черни тефтера с
        песните на Учителя........................................................................297
4.5.   Кой издаде апокрифното издание на
        песните на Учителя........................................................................303
4.6.   Музикантите на Изгрева.................................................................305
4.7.   Кой е най-добрият певец на Изгрева............................................309
4.8.   Счупената стълба...........................................................................314
   4.9.   Песните на Учителя и Песнарките
            на Кирил Икономов.........................................................................315
4.10. Коментарите за песните на Учителя в
        двете Песнарки...............................................................................321
4.11. Мария Златева и двете Песнарки: на
        Кирил Икономов и Мария Тодорова..............................................326
4.12. Кирил Икономов в „Изгревът”........................................................328
4.13. Песните на Учителя като издание
        по Програмата „Изгревът”..............................................................329
4.14. Исторически паралели и пътят на предателите..........................335
4.14.1.   История и факти............................................................335
4.14.2.   Духът на истината и
     Духът на плагиатството................................................338
4.14.3.   Кражбите на чуждоземците към музиката
             и молитвите, дадени от Учителя Дънов......................339
4.15. Концепцията за новата Песнарка на
        песните на Учителя........................................................................345
4.16. Етапите и пътя на музикантите.....................................................350
4.17. Първите концерти след 1990 г.......................................................352
4.18. Антрактите.......................................................................................354
4.19. Как трябва да се изучава музиката на
       Учителя Дънов? (Изгревът. Т. 9.
       София: Житен клас, 1999, с. 857–859.
       ISBN 954-90041-9)............................................................................356
5.   Песните на Учителя Дънов............................................................................359
5.1.   Да се определиш по кой път да вървиш........................................359
5.2.   Как бе дадена песента „Фир-Фюр-Фен” на събора
        в гр. Търново 1922 г. .......................................................................362
5.3.   Музиканти и материали за музиката
        в поредицата „Изгревът”.................................................................364
   5.3.1.   Галилей Величков (21.ХI.1911–3.ХII.1985)
5.3.2.   Мария Тодорова (21.ІI.1898–18.VII.1976)
5.3.3.   Мария Златева (20.ІІІ.1905–4.ІI.1996)
5.3.4.   Борис Николов (18.ХІІ.1900–22.ХІI.1992)
5.3.5.   Николай Дойнов (18.ХІІ.1904–1999)
5.3.6.   Нестор Илиев (1915–1986)
5.3.7.   Елена Андреева (3.VІІІ.1899–2.ІІІ.1990)
5.3.8.   Вергилий Кръстев (21.III.193cool1.gif
5.3.9.   Драга Михайлова (27.ХI.1910–)
5.3.10. Илия Узунов (5/18.ХI.1905–)
5.3.11. Наталия Чакова (9.Х.1902–10.Х.1987)
5.3.12. Петър Камбуров (1.ХII.1899–1969)
5.3.13. Цанка Екимова (25.IХ.1902–1984)
5.3.14. Крум Въжаров (3.IV.1908–2.III.1991)
5.3.15. Станка Иванова Тотева (2.ХI.1920–)
5.3.16. Симеон Арнаудов (11.IV.1904–1991)
5.3.17. Райна Стефанова Георгиева (29.V.1909–)
5.3.18. Маргарита Рангелова Стратева – Гита
          (16.VII.1910–)
5.3.19. Йорданка Димитрова Колева
          (10.I.1910–26.III.1993)
5.3.20. Драган Петков (19.Х.1910–21.VIII.1992)
5.3.21. Боян Златарев (14.ХI.1908–22.V.1986)
5.3.22. Гради Минчев (22.VI.1912–12.VIII.1992)
5.3.23. Атанас Минчев (08.VIII.1914–29.V.1993)
5.3.24. Иван Антонов (19.VIII / 1.IХ.1899–29.Х.1964)
5.3.25. Стефка Няголова /по мъж
           (1.ХI.1903–19.II.1995) (Стойкова по баща)
5.3.26. Йотка Младенова (22.V.1919–30.Х.1995)
5.3.27. Ангел Вълков (14.ХI.1899–1985)
5.3.28. Анина Бертоли (28.I.1912–2.VII.1989)
5.3.29. Мариета Бертоли (28.VIII.1916–)
5.3.30. Стоянка Илиева (27.VII.1899–25.IХ.1981)
5.3.31. Димитър Грива (30.ХI.1914–24.II.1994)
5.3.32. Катя (Екатерина) Грива
           (16.IХ.1902–9.VII.1974)
5.3.33. Мария Арсова (14.VI.1925–)
5.3.34. Димитрина Антонова (25.Х.1898–30.Х.1976)
5.3.35. Веска Величкова (16.ХI.1914–)
5.3.36. Виола Йорданова (Бауман по мъж)
           (29.03.1911–)
5.3.37. Величка Няголова (27.VI.1941)
5.3.38. Юрдан Симеонов (06.III.1895–04.VIII.1969)
5.3.39. Ружа Кисьова за майка си Ирина Кисьова
           и дедо си Хенрих Споуста
5.3.40. Тодор Маринчевски (6 / 19.II.1915–)
5.3.41. Филип Стоицев (25.VII.1907–2001)
5.3.42. Жечо Панайотов (13.IХ.1893–15.III.1984)
5.3.43. Николай Дойнов (18.ХII.1904–3.Х.1999)
5.3.44. Дора Карастоянова (7.III.1901–8.Х.1991)
5.3.45. „Бистрица и бъдната Паневритмия”:
            магнетофонен запис на Пеню Ганев
            от Вергилий Кръстев.
5.3.46. „Паневритмията – хармония на Духът
           чрез мелодия, текст и движение”
           от Николай Дойнов
5.3.47. „Как да се запази чистотата на Паневритмията?”
           от Величка Няголова
5.3.48. „България гори, запалена от българи
   по плът, но чужденци и врагове по дух.
           България се разрушава”
5.3.49. Още за архива на Анина Бертоли
           при семейство Гобо
   5.3.50. Пеню Ганев (4.Х.1897–16.V.1992)
5.3.51. Песните на Величка Няголова
5.3.52. Песни от Елена Казанлъклиева
5.3.53. „Паневритмия от Беинса Дуно”
           от Светозар Няголов
5.3.54. Песните от съборите на Синархическата
           верига и кога се изпълняват
5.3.55. Милка Периклиева (4.I.1908–22.ХII.1976)
5.3.56. Николай Дойнов – „Паневритмията”
5.3.57. „Къде е истинската Паневритмия?”
           от Вергилий Кръстев
5.3.58. „Исторически и политически личности,
           свързани с опитите за въвеждане на
           Паневритмията в българските училища
(1939–1943 г.)” от Вергилий Кръстев
5.3.59. Весела Несторова (23.ХІІ.1909–2002)
5.3.60. „Дискусия за Паневритмията”
           от Вергилий Кръстев
5.3.61. Димитър Сотиров (1905–1997)
5.3.63. Концерт-рециталите на „Изгревът”
           и тяхното създаване от Вергилий Кръстев
5.3.64. Буча Бехар (1903–197cool1.gif
5.3.65. Лиляна Табакова (1/4.I.1906–1.IV.1995)
5.4.   Цветана (Лилиана) Табакова ни очаква цели 24 години!.
        Вергилий Кръстев за работата си с Цветана (Лилиана)
           Табакова – спомени и документи .................................................374
        Писмо с плик от Цветана (Лилиана) до
            Вергилий Кръстев – 7.01.1991...................................................375
        Пълномощно – 15.01.1991............................................................375
        Писмо от Цветана (Лилиана) Табакова
            до Вергилий Кръстев – 1.06.1991 .............................................375
        Приемно-предавателен протокол – 14.06.1991 .........................376
        Декларация – 3.12.1991 ...............................................................377
5.5.   Кражбата на архива на Анина Бертоли
        от семейство Гобо от Франция.....................................................377
Сканирани материали
   Писмо с плик от Цветана (Лилиана)
       до Вергилий Кръстев – 7.01.1991 ............................................379
   Декларация – 15.01.1991 ......................................................................380
   Приемно-предавателен протокол – 14.06.1991 ..................................381
   Пълномощно за печат – 3.12.1991 .......................................................382
6.   Архивът на Цветана (Лилиана) Табакова...................................................383
   6.1.   Етапите на работата с Лилиана Табакова...................................383
6.2.   Предаване на нейните спомени на 141 страници
        за работа.........................................................................................388
6.3.   Записите от 40 часа в 10 ролки по 4 писти..................................389
6.4.   Списъци по теми.....................................................................


Категория Books
Оценка:
  • Currently 5.00/5
Rating: 5.0 out of 5.0 (Votes: 1) For your upload!

Размер 156.32 MB
Покажи / скрий файловете
1 file
Добавен 07/03/2017 - 06:52
Последно активен 23/04/2018 - 01:40
Свален 58 Път(и)
Пиъри Сийдъри: 1, Лийчъри: 0 = 1 Пиъри


Без коментар...