Реклама
Каталог
  iPhone
  Филми
      DVD-R
      XviD
      HDTV
      Сериали
      Формула 1
  Музика
      Песен
      Албум
      Клипове
  Игри
      PC
      Конзоли
  Програми
      Windows
      Linux
      MacOS
      PDA
  Книги
  XXX
  Други
  Всички
Форум
Теми:2,171
Отговори:254,814
Теми/Отговори:1 %
Торент детайли
Файл Български народни песни - Иван Камбуров 1941г.
СВАЛИ Български народни песни - Иван Камбуров 1941г.
Реклама
Инфо хeш 81cf3ef18bafd52ecbd119ca7b2f34e3a832c20d
Описание

## Заглавие: Български народни песни - Иван Камбуров 1941г.

## Друга информация: Български народни песни - Иван Камбуров 1941г.

160 български народни пести със ноти.

СЪДЪРЖАНИЕ

Българско народно пеесенно творчество —    5

Коледуване — коледни пѣсни

Раждането на млада Бога ...10
Колежданци — пѣснопойци ... 11
Отъ Бога много здраве ....12
Тръгналъ ми е свети Георги...13
Добри вести ...15
Добри гости — коледари ....    17
Тебе пѣемъ, чорбаджио  ...18
Кукувичка прокукува ..... 20
Приветствие .... .21
Даръ за свети люде .....    22
Свети Георги и овчари    .....23
Три се моми надпѣвали    . . . .25
Самодиви и Кара-Добри    . . . .27
Изгрѣла ми е ясна зора    . . . .29
Отворете, отключете .    . ... 30
Мома и слънце ..    -. . . . . 31 *
Юнакъ прекарва свадба презъ море .    . 33
Чули сме те, чутенъ болерино    . . .34
Три сиви сокола. .....    35
Царь да стане ......    37
Юнакъ и змейче. .    . . . .38
Самодива градъ градйла    . . . . 39


Ладуване

Ладуване срещу Васйловдень    . . .40
Здрава, здрава годиница    . . . .41
Стадо кара .    . . . . .42
Провикна се Здравко .....    43
Овчарь ми ходи .    ,. ..... 43
Бръшлянъ вика .    . . .44
За зло ми дошла сирница    .. . . .45
Буйни вѣтри виятъ
Презъ Тодоровата недѣля .
Не предете тази недѣля
Благовецъ — враговецъ
Закупувала кукувица .
Кукувица-развигорка .


Лазаруване
Що побърза, та дойде
Кральо изъ портальо .
Отваряйте нови порти.
Мети, мети дворове .
Тука напредъ дойдохме
Кой ще я откупи
Диляна и нейнитѣ були
Два калугера
Девойка и овчарь .    .

Кумичене
Мари, кумице
Какво ходите
Де гиди Великдень, цѣла недѣля
Де гиди праздна недѣля

Люлки — Гергьовцень
Деветь се люлки люлѣятъ .
Пошли моми за цвѣте.
Залюля се вада .    . .
Що ти блѣе сиво стадо

Пеперуда
Пеперуда
Пеперуда летѣла
Дай, Боже, дъждъ

Жетва и жетварска царица
Божуръ и ружа .    . .
Две радости .    .    
Бае, пустни мене
Мома и овчарь се надженватъ    . . .75
Слънцето се загледало    . . . .76
Жъни, наваляй, невѣсто .    . . .77
Радка и самодиви    . . . . .78
Слънцето трепне, да зайде.    . . .79
Богова звезда ......    80
Моли се, либе, на Бога    . . . .81
Добъръ вечеръ, Бояну девойка    . . . 82
Колко сѫ звезди .....    83
Жетварь жетва женѣше    . . . .84
Мома коси по росно ливаде    . . .85
Сита година ......    86
Стара баба свѣта зачудила.    . . .87
Пеперуда летѣла    . . . . .88

Еньовдень
Яна брала ялевица .....    89

Исторически
Предсказване за идване на турцитѣ .    . 90
Потурчването на българитѣ . . . 92
Обсадата на Плѣвенъ.    . . . .93
Превземането на Варна    . . . .94
Царь Александъръ    . . . . .95

Юнашки и Хайдушки

Крали-Марко    . . . . .96
Индже войвода    . . . . .97
Хаджи Димитъръ    . .        . .98
Заплакала е Рила-планина .    . . .99
Страхилъ войвода ..... 100
Сънътъ на Страхилъ войвода . . . 101
Вида и Караджа ..... 102
Най-добриятъ юнакъ . . . . .103
Пушка пукна .    . . . . . 105
Пустата Стара-планина .... 106


Митологични


Мома и змей ....
Залибилъ пирински юди

Сѣденкарски и хороводни

Научила либето си
Присмѣла й се майка му .
Братя затворници
Върна на Христовата вѣра.
Жалба по майка
Заспало е челебийче .
Оставилъ Стоянъ хайдутство
Що ми не дохаждашъ, либе
Добре ми дойде, момне ле.
Стани, мари, бѣла Стано
Оженена за харамия .
Пита ли, Нанке, майка си .
Мома и юнакъ ....
Риба да пропѣе, либе да дойде .
На кавала я изписалъ.
Жени ме, мамо, доми ме
Деветь годинъ гурбетъ
Мома войвода .... Свири, да попѣя.
Ноще градушка валяло
Молба .....
На младость ....
Гергина, мома хубава.
Либе да се пука.
Калина и змей ....
Елка — хубавелка
Дано те забравя.
Вито хоро .....
Блазе на българки
Майсторъ Стоянъ и булка Тодора
Последно желание
Прочулъ се Найденъ-граматикъ .
Лена и овчарь .
Билки-запоилки .
Мома войникъ
Стари Димо, стари войвода.
Земя безъ вода .
Славей и юнакъ .
Жалба за първо либе.
Конче аджамия .
Харижи ги на мене
Ергенство и моминство
Постой, слънце .
Мѫжка се рожба добила .
Два змея се виятъ
Тръгнали сж три сюрии
Булка и гора
Седнала е Янка .
Връбка мамина .
Каква е жалба за младость

Балади
Лазаръ и Петкана
Георги-грозниятъ

Именденски
Непочитане праздника
На Ивановдень .
На    
На Тодоровдень.
На Св. 40 мжченици .
На Анастасовдень
На Гергьовдень .
На    
На    
На Костадиновдень
На Света Петка .
На Лрхангеловдень
На Никулдень


Категория Books
Оценка:
  • Currently 0.00/5
Rating: 0.0 out of 5.0 (Votes: 0) For your upload!

Размер 60.55 MB
Покажи / скрий файловете
1 file
Добавен 03/05/2017 - 11:18
Последно активен 21/07/2018 - 22:02
Свален 224 Път(и)
Пиъри Сийдъри: 10, Лийчъри: 0 = 10 Пиъри


Без коментар...