Реклама
Каталог
  iPhone
  Филми
      DVD-R
      XviD
      HDTV
      Сериали
      Формула 1
  Музика
      Песен
      Албум
      Клипове
  Игри
      PC
      Конзоли
  Програми
      Windows
      Linux
      MacOS
      PDA
  Книги
  XXX
  Други
  Всички
Форум
Теми:2,165
Отговори:254,449
Теми/Отговори:1 %
Торент детайли
Файл Изгревът том 32
СВАЛИ Изгревът том 32
Реклама
Инфо хeш f65c7c1f77d487d43e18c0e87ace415b31db1af0
Описание

## Заглавие: Изгревът том 32

## Друга информация: Изгревът том 32


СЪДЪРЖАНИЕ

Изгревът, том 32
Борис Николов и Словото на Учителя Дънов

ПОСВЕЩЕНИЕ: Десятъкът за Господа: разговори с Учителя Дънов
      в Горницата при салона на Изгрева, 1.11.1939 г.,
   Изгрев, София .......................................................................,.....        3
Въведение: Вергилий Кръстев и окования Ангел ..........................       6    
А. Защо и как бе окован във верига Ангела небесен? ..................       6
Б. Изповедта на Ангела небесен .....................................................       8
В. Разкаянията на прикования Ангел ...............................................     10
I.    Окованият ангел / Борис Николов ...............................................     15
   1. „С Тебе ще съм когато си в скръб” ............................................     16
   2. „Иде новата култура, новото човечество,    
       новия човек ... “ : магнетофонен запис ......................................   270
   II.   Писма от затвора : магнетофонен запис / Борис Николов ......   416
  III.  Мисли на ученика / Борис Николов ...........................................   480
  Из неиздадени „Свещени мисли” ...................................................    536
  IV.  Срещи с големите и малките братя : спомени и разкази
   на Борис Николов : записани и написани .......................................  792
   1. Срещи с големите братя : магнетофонен запис ..........................  793
   1.1. Отец Мартин ................................................................................  793
   1.2. Абубекир ......................................................................................  823
   2. Срещи с малките братя ..................................................................  829
   Уводни думи .......................................................................................  829
   2.1.   Мирът .........................................................................................  830
   2.2.   Тошката ......................................................................................  831
   2.3.   Дишко .........................................................................................  832
   2.4.   Благодарността .......................................................................... 832
   2.5.   Цветето ......................................................................................  833
       Ябълката на Каишев ......................................................................  834
   2.6.   Розите ........................................................................................  834
   2.7.   Белият гълъб .............................................................................  835
   2.8.   Шар планина. Сърничката ........................................................  836
   2.9.   Скърбят ли животните ...............................................................  836
   2.10. Дядо Иван. Гнездо за щъркели .................................................. 837
   2.11. Дядо Иван. Овощната градина ..................................................  837
   2.12. Срещи с малките братя – дивият заек ......................................  838
   2.13. Заякът и кучетата ....................................................................... 839
   2.14. Скалничетата .............................................................................. 839
   2.15. Катеричките ................................................................................ 840
   2.16. Муцинка ......................................................................................  841
   2.17. Светлият кръг .............................................................................. 842
   2.18. Овчарските кучета ...................................................................... 843
   2.19. Ходжата от Каймаклий ................................................................ 844
   2.20. Йосиф и сънят за втората позиция ............................................ 845
   2.21. Йосиф като игумен на манастира и бракониерите
       в гората ............................................................................................ 846
   2.22. Йосиф и мечката стръвница ...................................................... 847
   2.23. Йеремия и звънците ................................................................... 848
   2.24. Разстрел на кученьето Бубче .................................................... 849
   2.25. Горилата. Канчето с картофите и
       ремонта на фурните ......................................................................  850
   2.26. Синът на мечката ....................................................................... 852
   2.27. Сивите волчета .......................................................................... 853
   2.28. Ябълката ..................................................................................... 854
   2.29. Слънчогледът на Паша .............................................................. 854
   2.30. Конят ........................................................................................... 855
   2.31. Дивата козичка ........................................................................... 856
   2.32. Кардиналът ................................................................................. 856
   2.33. „Иди там – не зная къде.
       Донеси онова – не зная кое” ......................................................... 857
   2.34. Съобразителност .......................................................................  858
   2.35. Юйий, юйий, юйий! ..................................................................... 859
   2.36. Живите барометри ...................................................................... 860
   2.37. Молитвата на щъркелите ..........................................................  861
   2.38. Пъстървите ................................................................................. 861
   2.39. Бианка – пеещото куче .............................................................. 862
   2.40. Орелът .......................................................................................  863
   2.41. Гърлю – водният скорец ............................................................ 864
   2.42. Белите скали и скитникът .......................................................... 865
   2.43. Скалите ....................................................................................... 867
   2.44. Скворчето ................................................................................... 867
   2.45. Сърничката ................................................................................. 869
   2.46. Еленът ......................................................................................... 870
   2.47. Бадемите ..................................................................................... 870
   2.48. Пусак ............................................................................................ 871
   2.49. Дядо Русин .................................................................................. 871
   2.50. Мравките ..................................................................................... 872
   2.51. Звънарят Никифор ..................................................................... 872
   2.52. Самодивските поляни ................................................................ 875
   2.53. Къртипеня ................................................................................... 876
   2.54. Майка .......................................................................................... 877
   2.55. Манастирчето „Св. Спас”........................................................... 878
   2.56. Михаил Ковачът ......................................................................... 879
   2.57. Последната борба ...................................................................... 880
   2.58. Битката на момите ...................................................................... 882
   2.59. Свободата ................................................................................... 884
   2.60. Срещи с малките братя – пъстървите ........................................ 885
   2.61. Златната гривня .......................................................................... 886
   2.62. Дянко колелото ........................................................................... 888
   2.63. Животните – нашите по-малки братя ......................................... 889
   2.64. Месецът на смъртта. Последният огън ...................................... 892
   2.65. Абубекир ..,................................................................................... 894
   2.66. Гърбавият роб ............................................................................. 897
   Бележки за разказите и срещите с малките братя
   / Вергилий Кръстев .............................................................................. 899
V.    Хороскопи / Светозар Няголов ........................................................ 905
   1. Борис Николов Дойнов .................................................................... 906
   2. Мария Михайлова Тодорова ........................................................... 925
   3. Гавраил Велев Величков ................................................................ 939

   Бележки / Вергилий Кръстев .............................................................. 952
Спомени и стихове за Светозар / Георги Иванов ................................. 953

Сканирани документи и бележки на съставителя ................................ 962
   1. Стенограми на Борис Николов от затвора 1958–1963 г. ................. 963
   2. Писмо на Учителя Дънов до Гавраил (Галилей) Величков:
   16 март 1944 г. ...................................................................................... 971
   Бележка / Вергилий Кръстев ………..……............................................ 972
  3. Фактура № 2770 / 4.12.1958 г. от „Всестранни услуги” – София
   за покупка (№ 1190) на цигулка и други вещи, платени
   (1500 лв.) от Гаврил Велев Величков ….............................................. 973
  4. Фактура № 01361 / 5.12.1958 г. от „Всестранни услуги” – София
   за покупка на маса за стенографите и други вещи, платени
   (420 лв.) от Гаврил Велев Величков …............................................... 974
   Справка / Вергилий Кръстев ………..……............................................ 975

VI.   Записки от беседи на Учителя Дънов по стенограми
   на Боян Боев, дешифрирани от Борис Николов :
   магнетофонен запис 1972–1973 г. ....................................................... 976
   1.   Божественото посещение : 26 септ. 1941 г.
       на Големият Резен .......................................................................... 977
    2.   Който има уши, нека слуша : Неделна беседа,
       28 септ. 1941 г. в 10 ч. с. ................................................................... 978
   3.   Чистият живот : І год. на ООК, първите лекции ........................... 980
   4.   Неделно утринно слово : 13 юли 1941 г. ....................................... 983
   5.   Неделна беседа : 13 [т.е. 14] дек. 1941 г. ....................................... 984
   6.   Неделно утринно слово : 5 окт. 1941 г. .......................................... 984
   7.   Неделна беседа : 5 окт. 1941 г. ...................................................... 985
   8.   Общ окултен клас : 8 окт. 1941 г. ................................................... 986
   9.   Трите метода на природата : ООК, І г., 2 лекция
       [2 март 1922 г.] ................................................................................. 987
   10. Младежки окултен клас : 10 окт. 1941 г. ....................................... 988
   11. Неделна беседа : 12 окт. 1941 г. ...................................................  988
   12. Общ окултен клас : 15 ноем. [т.е. октомври] 1941 г., сряда ......... 989
   13. Младежки окултен клас : 17 окт. 1941 г. ....................................... 990
   14. Неделно утринно слово : 19 окт. 1941 г. ........................................ 990
   15. Неделна беседа : 19 окт. 1941 г. .................................................... 991
   16. Общ окултен клас : 22 окт. 1941 г., сряда ...................................... 993
   Бележка за съдържанието на стенограмата
       на Боян Боев / Борис Николов ....................................................... 994
   17. Слово : 24 окт. 1941 г. ..................................................................... 995
   18. Общ окултен клас : сряда, 3 дек. 1941 г. ....................................... 996
   19. Из неделни беседи : от 23 до 28 ноем. 1941 г. .............................  999
   20. Неделна беседа : 30 ноем. 1941 г. ..................................................1003
   21. Слово : 5 дек. 1941 г. ...................................................................... 1004
   22. Неделно утринно слово и неделна беседа : 7 дек. 1941 г. .......... 1005
   23. Новогодишна беседа : 31 дек. 1941 г.
   срещу 1 ян. 1942 г., 12 часа полунощ .................................................. 1007
   24. Неделна беседа : 11 ян. 1942 г. ..................................................... 1010
   25. Неделно утринно слово : 11 ян. 1942 г. ......................................... 1014
   26. Неделно утринно слово : 18 ян. 1942 г. ......................................... 1015
   27. Неделна беседа : 18 ян. 1942 г. ..................................................... 1016
   28. Неделно утринно слово : 25 ян. 1942 г. ......................................... 1017
   29. Неделна беседа : 25 ян. 1942 г. ..................................................... 1018
   30. Неделна беседа : 2 [т.е. 1] март 1942 г. ......................................... 1021
   31. Празникът на Пролетта : 22 март 1942 г. и
       неделно утринно слово и неделна беседа,
       държани през този ден .................................................................. 1022
   32. Общ окултен клас : 3 апр. 1942 г. .................................................. 1023
   33. Люби и обичай : 8 апр. 1942 г. ...................................................... 1026
   34. Края на една беседа, държана на 5 апр. 1942 г. ......................... 1027
   35. Общ окултен клас : 15 апр. 1942 г. ................................................ 1027
   36. Младежки окултен клас : 17 апр. 1942 г. ...................................... 1028
   37. Неделно утринно слово : 19 апр. 1942 г. ...................................... 1030
   38. Неделна беседа : 19 апр. 1942 г. .................................................. 1033
   39. Мистичен поглед върху живота : Неделно утринно
       слово, 7 юни 1942 г. ........................................................................ 1035
   Бележка за съдържанието на стенограмата
       на Боян Боев / Борис Николов ..................................................... 1038
   40. Идването на новата култура : беседа–разговор с Учителя
       на 7-те Рилски езера : държана на 1 юлий 1942 г. ....................... 1039
   Бележка за работата по стенограмите
       на Боян Боев / Борис Николов ..................................................... 1040
VII.  Записки от беседи на Учителя Дънов по стенограми
   на Савка Керемидчиева, дешифрирани от Борис Николов :
   магнетофонен запис 1972–1973 г. ...................................................... 1041
   1.   Възвишената мисъл : 6 авг. 1941 г. .............................................. 1042
   2.   Младежки окултен клас :
       24 окт. 1941 г., петък, 5 часа сутринта ........................................... 1043
   3.   Закон на Опуленс : из кн. „Смени в природата”,
       ООК, 9 ян. 1929 г., сряда, 6.14 ч. .................................................... 1043
   Бележки за съдържанието на стенограмата
       на Савка Керемидчиева / Борис Николов .....................................1046
   4.   Из писмо на Учителя до Величко Гръблашев,
       14 март 1930 г. ................................................................................. 1047
   5.   Ако аз ви кажа три неща : 19 окт. 1941 г., неделя ........................ 1047
   6.   Младежки окултен клас : 20 юли 1928 г., петък ........................... 1048
   Бележки по съдържанието на стенограмата
       на Савка Керемидчиева / Борис Николов ..................................... 1049
   7.   Общ окултен клас :
       19 [т.е. 29] февр. 1928 г., сряда ....................................................... 1050
   8.   Беседа от Учителя : държана пред духовна група,
       1 март 1926 г. ................................................................................... 1050
   Бележки по съдържанието на стенограмата
       на Савка Керемидчиева / Борис Николов .................................... 1052
   9.   Несполучлив опит на духовната група 1925 г. ............................ 1054
Идеята за разчитането на стенограмите и реализирането й
   в програмата на „Изгревът” / Вергилий Кръстев ………................... 1056
   Справка за Боян Златарев / Вергилий Кръстев ............................... 1057

Сканирани документи и бележки на съставителя …………....…….…..  1058
   1. Стенограма на Боян Боев .............................................................. 1059
   Бележки на д-р Вергилий Кръстев .................................................... 1079
   2. Стенограма на Боян Боев, разчетена от Борис Николов
       със стенографски текст .………………………………..................…… 1080        
  Бележки на д-р Вергилий Кръстев …….............................................. 1095
   3. Стенографски и ръкописен текст на Борис Николов,
       с който удостоверява дешифрирането на стенограмите
       на Боян Боев ..............................................................................… 1096
   Бележки на д-р Вергилий Кръстев ....................................................1097
   4. Тетрадка на Савка Керемедчиева – Аверуни, с ръкопис и
       стенографски текст ....................................................................... 1098
   Бележки на д-р Вергилий Кръстев ................................................... 1103
   5. Стенограма на Савка Керемедчиева
       от обратната страна на нейна тетрадка ...................................... 1104
   Бележки на д-р Вергилий Кръстев ................................................... 1116
   6. Стенограма на Савка Керемедчиева, разчетена
       от Борис Николов със стенографски текст
       (5.03.1973 г.) ..................................................................................... 1117
   7. Посвещение на Вергилий от Борис Николов ................................ 1126

VIII. Духът на Истината и Духът на заблуждението
   в днешните человеци в България / Вергилий Кръстев ................... 1127
       Архивите със Словото на Учителя Дънов
       на бивака „Ел Шадай” и „Резньовете” на Витоша
Бивака „Ел Шадай” на Витоша ............................................................. 1128
  1.   Как се откри Бивака „Ел Шадай” на Витоша и
   къде се дяна Словото на Учителя Дънов? ....................................... 1128
Боян Боев – текст и снимки в „Изгревът”
  2.   Истината за архива на Савка Керемидчиева.
   Съкровището при морените на Бивака ............................................ 1130
Борис Николов – снимки в „Изгревът”
Георги Радев – снимки в „Изгревът”
Димитри Стоянов – снимки в „Изгревът”
   Петър Филипов – снимки в „Изгревът”
„Резньовете” на Витоша ....................................................................... 1136
  3.   Авторско право върху беседите на Учителя ............................... 1136
  4.   Кой съхрани и опази непечатаното Слово на Учителя?
   Трите кражби ...................................................................................... 1136
  5.   Съдбата на архива от „Резньовете” на Витоша ......................... 1136
  6.   Продажба на открадния архив ..................................................... 1137
  7.   Къде са 8-те куфара ...................................................................... 1137
  8.   Спомените на Борис Николов (1902–1992) .................................... 1137
  9.   Великата лъжа на Великия изкусител.
   Кражбата на архива от „Резньовете” и съдбата му ....................... 1138
 10. Духът на заблуждението и Духът на опорочението
   в деянията на человеците земни ..................................................... 1138
 11. Архивът на Савка Керемидчиева .................................................. 1139
 12. Кражбата на архива на Савка Керемидчиева
   и последствията : бележки ............................................................... 1140
 13. Свещените думи на Учителя : бележки ........................................ 1140
 14. Кой и защо иска да изхвърли „Изгревът”, том 14
   и „Свещени думи” на Учителя Дънов към ученика ......................... 1141
 15. Циркулярно писмо на сестри Шкодреви ....................................... 1141
   Отговорът на писмото на сестри Шкодреви
 16. Престъпленията срещу „Изгревът” ............................................... 1143
 17. Словото на Учителя и „Изгревът” ................................................. 1144
Заключение ............................................................................................ 1144
Тодор Ковачев : справка ....................................................................... 1145

Съдържание ........................................................................................... 1146

ИЗГРЕВЪТ
на Бялото Братство пее и свири, учи и живее
ТОМ 32
Борис Николов
и
Словото на Учителя ДъновСъставител и редактор
Вергилий Николов Кръстев


Компютърна обработка на илюстративния и снимков материал
Вихър Ангелов Пенков


компютърен набор
Полина Тодорова Петкова, от Видин
Ефросина Антонова Ангелова-Пенкова – допълнителни текстове,
съдържание


съдържание, коректура, оформление, предпечатна подготовка
Ефросина Ангелова-Пенковаиздател
Житен клас, София, 2016
web site: www.izgrevat.com

Печатница
Симолини, София


Категория Books
Оценка:
  • Currently 5.00/5
Rating: 5.0 out of 5.0 (Votes: 2) For your upload!

Размер 179.43 MB
Покажи / скрий файловете
1 file
Добавен 01/03/2017 - 18:48
Последно активен 23/04/2018 - 01:42
Свален 74 Път(и)
Пиъри Сийдъри: 1, Лийчъри: 0 = 1 Пиъри


Без коментар...