Разни > Авто - Мото

покупка на мотор

(1/1)

vivera9:
Здравейте съфорумци моля ви се да ми помогнете със моя ´´проблем´´ скоро ми предстои покупка на мотор от България и просто искам някои да ме светне как седи (ако може стъпка по стъпка) процедурата с документи данъци и т.н  защото изобощо не съм наясно със законите в българия  :)

п.п>Моторът е вече регистриран

sklepi:
Щом е регистриран моторът, отивате при нотариус със направена застрахователна оценка, ГО (гражданската отговорност) и бележката за платен пътен данък. Нотариуса изготвя договор за покупко-продажба (пишете някаква ниска сума 200-300 лв. защото нотариалната такса е по-ниска) и след това имаш 14 дни да смениш собствеността в КАТ. Нотариалната такса се поема обикновено от купувача, но това си е до договорка. Ако човекът който ти го продава е женен/омъжена трябва и двамата членове на семейството да се подпишат при нотариуса или единия да издаде пълномощно на другия. След тези 14 дни пак може, но се плаща глоба 20 лв. Не взимат точки, просто се пише фиш. След пререгистрацията в КАТ се отива в Данъчното за да се декларира МПС-то.

Съвет от стар моторист ( т.е. от мен :) ) - задължително карай с пуснат фар, каска и екипировка, опичай си акъла и карай разумно - една малка грешка или отблясък от асфалта може да са фатални.

lglglg:
Само 3 уточнения :)
1. не е необходима застрахователна оценка
2. подгответе си предварително договора за покупко-продажба /има мнооого примерни в нета/, защото иначе нотариуса ще ви вземе пари за изготвянето
3. след КАТ не се отива в данъчното, а в общината и там се декларира новото МПС

Успех и безаварийно :)

vivera9:
Благодаря ви много

до:sklepi,споко от това вече си взех урок по лошия начин ще гледам да не се повтаря но все пак мерси за съвета

до:lglglg,това става ли за договор

Върху …. лв.
Местен данък  ……… лв.
Нотариална такса  …………. лв.ДОГОВОР
за покупко-продажба на моторно превозно средство

Днес, ………….. г. в гр. ………. между подписаните:
1.ПРОДАВАЧ: ………………… с ЕГН ……………, притежаващ лична карта № …………, издадена на …………… г. от МВР …….. (и съпругата му ………………. с ЕГН ………….., притежаваща лична карта № ……….., издадена на ……………., от МВР ………..) от едната страна
и
2.КУПУВАЧ: ………………………, с лична карта № …………….., издадена на ……………. г. от МВР …………., с ЕГН ……………, се сключи настоящият договор за покупко-продажба на следното МПС:
лек автомобил (или мотоциклет), марка “……..”, модел “……..”, с регистрационен № …………., рама № ……………, двигател № …………. при следните условия:
1.ПРОДАВАЧИТЕ продават на купувача собственото си МПС, описано по-горе в такова състояние, в каквото се намира в момента на продажбата, заедно с всички принадлежности, числящи се към него за сумата  от ……… /…словом………../ лв., която сума ПРОДАВАЧИТЕ заявиха, че са получили напълно и в брой от КУПУВАЧА. Автомобилът е в движение.
2. КУПУВАЧЪТ заяви, че купува описаното по-горе МПС при посочените условия и за посочената цена, изплатена напълно на ПРОДАВАЧИТЕ.
Разноските по прехвърлянето са за сметка на КУПУВАЧА.
При сключването на настоящия договор се представиха следните документи:
1.    Свидетелство за регистрация на МПС серия  … № …………..
2.    Застраховка гражданска отговорност.
3.    Удостоверение за застрахователна стойност.
4.    Квитанция за платен данък МПС.
5.    Декларация по чл. 264 от ДОПК.


      ПРОДАВАЧИ:1…………………….                      КУПУВАЧ:


             2……………………..

_?

Навигация

[0] Списък на темите